“Sacred Chants of Shiva Mantra ” – Shiva Stotram – Shiva Tandava Stotram – Mahamrityunjay Mantra

“Sacred Chants of Shiva Mantra ” – Shiva Stotram – Shiva Tandava Stotram – Mahamrityunjay Mantra


Rudram Pasupathim Sthanum Neelakantham, Umapathim Namami Sirasa Devam,kimno Mrutyu Karishyathi Neelakantham kalamoorthim kalagnam kalanasanam Namami Sirasa Devam,kimno Mrutyu Karishyathi Namah Shivay Shambhay, Haraye Parmatmye Prandklesh Nashay Yoginampataye Namah Neelkantham Viroopaksham Nirmalam Vimalapradham Namami Sirasa Devam,kimno Mrutyu Karishyathi Vamadevam Mahadevam Lokanadham Jagatgurum Namami Sirasa Devam,kimno Mrutyu Karishyathi Namah Shivay Shambhay, Haraye Parmatmye Prandklesh Nashay Yoginampataye Namah Devadevam Jagannatham Devesam Vrushabhadwajam Namami Sirasa Devam,kimno Mrutyu Karishyathi Gangadharam Mahadevam Sarvarn Bhooshitam Namami Sirasa Devam,kimno Mrutyu Karishyathi Namah Shivay Shambhay, Haraye Parmatmye Prandklesh Nashay Yoginampataye Namah Aaandham Paramam Nithyam Kaivalya Pada Dhayinam Namami Sirasa Devam,kimno Mrutyu Karishyathi Swargapavarga Datharam Srushti Sthithyanthakarinam Namami Sirasa Devam,kimno Mrutyu Karishyathi Namah Shivay Shambhay, Haraye Parmatmye Prandklesh Nashay Yoginampataye Namah Uthpathi Sthithi Samhara Karthara Meeswaram Gurum Namami Sirasa Devam,kimno Mrutyu Karishyathi Markandeya Kruthamstotram Ya Padeth Shiva Sannidhou Thasya Mruthyu Bhayam Nasthi Naagni Chora Bhayaam Kwachith Namah Shivay Shambhay, Haraye Parmatmye Prandklesh Nashay Yoginampataye Namah Shathavrutham Prakarthavyam Sankate Kashta Nasanam Suchir Bhoothwa Padeth Stotram Sarva Sidhi Pradhayakam Mruthyunjaya Mahadeva Thrahi Maam Saranagatham Janma Mrutyu Jara Rogai,Peeditham Karma Bandhanai Namah Shivay Shambhay, Haraye Parmatmye Prandklesh Nashay Yoginampataye Namah Namah Shivay Shambhay, Haraye Parmatmye Prandklesh Nashay Yoginampataye Namah Jatatavigalajjala Pravahapavitasthale Galeavalambya Lambitam Bhujangatungamalikam Damad Damad Damaddama Ninadavadamarvayam Chakara Chandtandavam Tanotu Nah Shivah Shivam Jatakata Hasambhrama Bhramanilimpanirjhari Vilolavichivalarai Virajamanamurdhani Dhagadhagadhagajjva Lalalata Pattapavake Kishora Chandrashekhare ratih Pratikshanam mama Dharadharendrana Ndinivilasabandhubandhura Sphuradigantasantati pramodamanamanase Krupakatakshadhorani Nirudhadurdharapadi Kvachidigambare Manovinodametuvastuni Jatabhujan Gapingala Sphuratphanamaniprabha Kadambakunkuma Dravapralipta Digvadhumukhe Madandha Sindhu Rasphuratvagutariyamedure Mano vinodamadbhutam Bibhartu Bhutabhartari Sahasra Lochana Prabhritya Sheshalekhashekhara Prasuna Dhulidhorani vidhusaranghripithabhuh Bhujangaraja malaya nibaddhajatajutaka Shriyai chiraya jayatam chakora bandhushekharah Lalata Chatvarajvaladhanajnjayasphulingabha Nipitapajnchasayakam Namannilimpanayakam Sudha mayukha lekhaya virajamanashekharam Maha kapali sampade shirojatalamastu nah Karala bhala pattikadhagaddhagaddhagajjvala Ddhanajnjaya hutikruta prachandapajnchasayake Dharadharendra nandini kuchagrachitrapatraka Prakalpanaikashilpini trilochane ratirmama Navina megha mandali niruddhadurdharasphurat Kuhu nishithinitamah prabandhabaddhakandharah Nilimpanirjhari dharastanotu krutti sindhurah Kalanidhanabandhurah shriyam jagaddhurandharah Praphulla nila pankaja prapajnchakalimchatha Vdambi kanthakandali raruchi prabaddhakandharam Smarachchidam purachchhidam bhavachchidam makhachchidam Gajachchidandhakachidam tamamtakachchidam bhaje Akharvagarvasarvamangala kalakadambamajnjari Rasapravaha madhuri vijrumbhana madhuvratam Smarantakam purantakam bhavantakam makhantakam Gajantakandhakantakam tamantakantakam bhaje Jayatvadabhravibhrama bhramadbhujangamasafurDhigdhigdhi nirgamatkarala bhaal havyavat Dhimiddhimiddhimidhva nanmrudangatungamangala Dhvanikramapravartita prachanda tandavah shivah Drushadvichitratalpayor bhujanga mauktikasrajor Garishtharatnaloshthayoh suhrudvipakshapakshayoh Trushnaravindachakshushoh prajamahimahendrayoh Sama pravartayanmanah kada sadashivam bhajabyahm Kada nilimpanirjhari nikujnjakotare vasanh Vimuktadurmatih sada shirah sthamajnjalim vahanh Vimuktalolalochano lalamabhalalagnakah Shiveti mantramuchcharan sada sukhi bhavamyaham Imam hi nityameva muktamuttamottamam stavam Pathansmaran bruvannaro vishuddhimeti santatam Hare gurau subhaktimashu yati nanyatha gatim
Vimohanam hi dehinam sushankarasya chintanam Vimohanam hi dehinam sushankarasya chintanam Om Namah Shivay Namamisha Mishana Nirvanarupam, vibhum Vyapakam Brahmavedasvaroopam
Nijam Nirgunam Nirvikalpam Niriham, Chidakashamakashavasam Bhaje Ham Nirakaramonkaramoolam Turiyam
Giragnanagotitamisham Girisham
Karalam Mahakalakalam Krpalam
Gunagarasamsaraparam Natoham Tusharadrisankashagauram Gabhiram
Manobhutakotiprabhasri Sariram Sphuranmaulikallolini Charuganga
Lasadbhalabalendu Kanthe Bhujanga Chalatkundalam Bhrusunetram Visalam Prasannananam Nilakantham Dayalam Mrgadhisacharmambaram Mundamalam
Priyam Sankaram Sarvanatham Bhajami Pracandam Prakrstam Pragalbham Paresham
Akhandam Ajam Bhanukotiprakasam Trayahshulanirmulanam Shulapanim
Bhajeham Bhavanipatim Bhavagamyam Kalatitatakalyana Kalpantakari
Sada Sajjananandadata Purarih Chidanandasandoha Mohapahari
Prasida Prasida Prabho Manmathari Na Yavad Umanathapadaravindam
Bhajantiha Loke Pareva Naranam Na Tavatsukham Shanti Santapanasham
Prasida Prabho Sarvabhutadhivasam Na Janami Yogam Japam Naiva Pujam
Nato Ham Sada Sarvada Sambhutubhyam Jarajanmaduhkhaugha Tatapyamanam
Prabhopahi Apannamamisha Shambho Omkaaram Bindusamyuktam Nityam Dhyaayanti Yoginah Kaamadam Mokssadam Chaiva Omkaaraaya Namo Namah Namanti Rssayo Devaa Namantyapsarasaam Gannaah Naraa Namanti Devesham Nakaaraaya Namo Namah Mahaadevam Mahatmaanam Mahadhyaanam Paraayannam Mahapaapaharam Devam Makaaraaya Namo Namah Shivam Shaamtam Jagannaatham Lokanugrahakaarakam Shivamekapadam Nityam Shikaaraaya Namo Namah Vaahanam Vrssabho Yasya Vaasukih Kanthabhusanam Vaame Shaktidharam Devam Vakaraaya Namo Namah Yatra Yatra Sthito Devah Sarvayaapi Maheshvarah Yo Guruh Sarvadevanam Yakaraaya Namo Namah Omkaaram Bindusamyuktam Nityam Dhyaayanti Yoginah Kaamadam Mokssadam Chaiva Omkaaraaya Namo Namah Omkaaram Bindusamyuktam Nityam Dhyaayanti Yoginah Kaamadam Mokssadam Caiva Omkaaraaya Namo Namah Prabhum Praananaatham Vibhum visvanaatham Jagannaatha Naatham Sadaananda Bhaajaam Bhavadbhavya Bhootesvaram Bhootanaatham, Sivam Samkaram Sambhu Meesaanameede Gale Rumdamaalam Tanau Sarpajaalam Mahaakaala Kaalam Ganesaadi Paalam Jataajoota Gamgottaramgai Rvisaalam, Sivam Samkaram Sambhu Meesaanameede Mudaamaakaram Mamdanam Mamdayamtam Mahaa Mamdalam Bhasma Bhooshaadharam Tam Anaadim Hyapaaram Mahaa Mohamaaram, Sivam Samkaram Sambhu Meesaanameede Tadho Nivaasam Mahaattaattahaasam Mahaapaapa Naasam Sadaa Suprakaasam Gireesam Ganesam Suresam Mahesam, Sivam Samkaram Sambhu Meesaanameede Gireemdraatmajaa Samgruheetaardhadeham Girau Samsthitam Sarvadaapanna Geham Parabrahma Brahmaadibhir-Vamdyamaanam, Sivam Samkaram Sambhu Meesaanameede Kapaalam Trisoolam Karaabhyaam Dadhaanam Padaambhoja Namraaya Kaamam Dadaanam Baleevardhamaanam Suraanaam Pradhaanam, Sivam Samkaram Sambhu Meesaanameede Saraccamdra Gaatram Ganaanamdapaatram Trinetram Pavitram Dhanesasya Mitram Aparnaa Kalatram Sadaa Saccaritram, Sivam Samkaram Sambhu Meesaanameede Haram Sarpahaaram Citaa Bhoovihaaram Bhavam Vedasaaram Sadaa Nirvikaaram Smasaane Vasamtam Manojam Dahamtam, Sivam Sankaram Sambhu Meesaanameede Sivam Sankaram Sambhu Meesaanameede Isha Girisha Naresha Paresha Mahesha Bhileshayabhooshana Bho Samba Sadashiva Shambho Sankara Sharanam May Thava Charanayugam Umaya Divyasumangala Vigrahayalingitha Vamaanga Vibho Samba Sadashiva Shambho Sankara Sharanam May Thava Charanayugam UriKuru Mamaajnamanadham Durikurume Durithambho Samba Sadashiva Shambho Sankara Sharanam May Thava Charanayugam Shivay Namah Om, Shivay Namah, Shivay Namah Om, Namah Shivay Rishivaramanasa Hamsa Chara Chara Janana Sthithi Laya Karana Bho Samba Sadashiva Shambho Sankara Sharanam May Thava Charanayugam Anthahkarana Vishudhim Bhakthim Chathwayi Sathim Pradehi Vibho Samba Sadashiva Shambho Sankara Sharanam May Thava Charanayugam Karunavarunalaya Mayi Dasa Udhasasthavochitho Na Hi Bho Samba Sadashiva Shambho Sankara Sharanam May Thava Charanayugam Shivay Namah Om, Shivay Namah, Shivay Namah Om, Namah Shivay Jaya Kailasa Nivasa Pramatha Ganadhisha Bhoosuraarchitha Bho Samba Sadashiva Shambho Sankara Sharanam May Thava Charanayugam Janutha Kaja Kingkinu Jhanuthat Shabdhair Natasi Maha Nata Bho Samba Sadashiva Shambho Sankara Sharanam May Thava Charanayugam Dharmasthapana Daksha Trayaksha Guro Daksha Yajna Shikshaka Bho Samba Sadashiva Shambho Sankara Sharanam May Thava Charanayugam Shivay Namah Om, Shivay Namah,Shivay Namah Om, Namah Shivay Balamaarogyam Chaayustwadguna Ruchithaam Chiram Pradehi Vibho Samba Sadashiva Shambho Sankara Sharanam May Thava Charanayugam Bhagawanbharga Bhayapaha Bhutapathe Bhoothibhooshithanga Vibho Samba Sadashiva Shambho Sankara Sharanam May Thava Charanayugam Sarva Deva Sarvothama Sarvada Durvritha Garva Harana Vibho Samba Sadashiva Shambho Sankara Sharanam May Thava Charanayugam Shivay Namah Om, Shivay Namah, Shivay Namah Om, Namah Shivay Sathyam Jnanamanantham Brahme Thye Thallakshana Lakshitha Bho Samba Sadashiva Shambho Sankara Sharanam May Thava Charanayugam Haahaa Hoohoo Mukha Sura Gayaka Gita Padana Padya Vibho Samba Sadashiva Shambho Sankara Sharanam May Thava Charanayugam Shivay Namah Om, Shivay Namah, Shivay Namah Om, Namah Shivay Vishveshvaraya Narakarnava Taranaya
Karnamrutaya Shashishekhara Bhushanaya Karpurakantidhavalaya Jatadharaya Daridraya Dukha Dahanaya Namah Shivaya Vishveshvaraya Narakarnava Taranaya
Karnamrutaya Shashishekhara Bhushanaya Karpurakantidhavalaya Jatadharaya Daridraya Dukha Dahanaya Namah Shivaya Gauripriyaya Rajanishakaladharaya
Kalantakaya Bhujagadhipankanaya Gangadharaya Gajarajavimardanaya Daridrya Dukhadahanaya Namah Shivaya Gauripriyaya Rajanishakaladharaya
Kalantakaya Bhujagadhipankanaya Gangadharaya Gajarajavimardanaya Daridrya Dukhadahanaya Namah Shivaya Bhaktipriyaya Bhavarogabhayapahaya
Ugraya Durgabhavasagarataranaya Jyotirmayaya Gunanamasunutyakaya Daridraya Dukhadahanaya Namah Shivaya Charmambaraya Shavabhasmavilepanaya
Bhalekshanaya Manikundala Manditaya Manjirapadayugalaya Jatadharaya Daridraya Dukhadahanaya Namah Shivaya Panchananaya Phaniraja Vibhushanaya
Hemamshukaya Bhuvanatrayamanditaya Anandabhumivaradaya Tamomayaya Daridraya Dukhadahanaya Namah Shivaya Bhanupriyaya Bhavasagarataranaya
Kalantakaya Kamalasanapujitaya Netratrayaya Shubhalakshana Lakshitaya Daridrya Duhkhadahanaya Namah Shivaya Ramapriyaya Raghunathavarapradaya
Nagapriyaya Narakarnavataranaya Punyeshu Punyabharitaya Surarchitaya Daridraya Dukha Dahanaya Namah Shivaya Mukteshwaraya Phaladaya Ganeshwaraya
Gitapriyaya Vrushabheshwara Vahanaya Matangacharmavasanaya Maheshwaraya Daridraya Dukhadahanaya Namah Shivaya Gaurivilas Bhuvanay Mahodayay
Panchananay Sharnagat Rakshkay Sarmaysarva Jagtamadhipay Tasmay Daridraya Dukhadahanaya Namah Shivaya Rathnai Kalpitham Asanam, Himajalai Snanam Cha Divyambaram Naana Rathna Vibhooshitham Mruga Madha Modhanvitham Chandanam Jathi Champaka Bilwa Pathra Rachitham, Pushpam Cha Deepam Thada Deepam Deva Dayanithe Pasupathe, Hrud Kalpyatham Gruhyatham Souvarne Nava Rathna Ganda Rachithe, Pathre Grutham Payasam Bakshyam Pancha Vidam Payo Dadhiyutham, Rambha Phalam Panakam Saaka Namayutham Jalam Ruchikaram, Karpoora Gandojwalam Thamboolam Manasa Maya Virachitham Bhakthyo Prabho Sweekuru Chathram Chamarayoryugam Vyajanagam, Chaa Darshakam Nirmalam Veena Bheri Mrudanga Kahala Kala Geetha Nruthyam Thada Sasthangam Pranthi Sthuthir Bahu Vidha, Hyethat Samastham Maya Sankalpena Samapitham Thava Vibho , Poojam Gruhana Prabho Aathma Thwam Girija Mathi Sahacharaa, Prana Sarreram Gruham Pooja Theey Vishayopa Bhoga Rachana, Nidhra Samadhi Sthithi Sanchara Padayo Pradakshina Vidhi, Sthothrani Sarva Giraa Yadyath Karma Karomi Thathad Akhilam, Shambho Thavaradhanam Kara Charana Krutham Vaa, Kayajam Karmajam Vaa Sravana Nayanajam Vaa, Maanasam Vaa, Aparadham Vihithamavihitham Vaa, Sarva Methath Kshamaswa Jaya Jaya Karunabdhe Shri Mahadev Shambho Shri Mahadev Shambho Evamaradhy Gaurishan Devan Mrityungjayameshvaran Mritasangjivanan Namna Kavachan Prajapet Sada Sarat Sarataran Punyan Guhyadguhyataran Shubhan Mahadevasy Kavachan Mritasangjivanamakan Samahitamana Bhootva Shrinushv Kavachan Shubhan Shritvaitaddivy Kavachan Rahasyan Kuru Sarvada Varabhayakaro Yajva Sarvadevanishevitah Mrityungjayo Mahadevah Prachyan Man Patu Sarvada Dadhaanah Shaktimabhayan Trimukhan Shadbhujah Prabhuh Sadashivo-A-Gniroopi Mamagneyyan Patu Sarvada Ashtadasabhujopeto Dandabhayakaro Vibhuh Yamaroopi Mahadevo Dakshinnasyan Sadavatu Khadgabhayakaro Dhiro Rakshogannanishevitah Rakshoroopi Mahesho Man Nairrityan Sarvadavatu Pashabhayabhujah Sarvaratnakaranishevitah Varunatma Mahadevah Pashchime Man Sadavatu Gadabhayakarah Prannanayakah Sarvadagatih Vayavyan Marutatma Man Shangkarah Patu Sarvada Shangkhabhayakarastho Man Nayakah Parameshvarah Sarvatmantaradigbhage Patu Man Shangkarah Prabhuh Shoolabhayakarah Sarvavidyanamadhinayakah Eeshanatma Tathaishanyan Patu Man Parameshvarah Udharvbhage Brahmaroopi Vishvatma-A-Dhah Sadavatu Shiro Me Shangkarah Patu Lalatan Chandrashekharah Bhoomadhyan Sarvalokeshastrinetro Lochane-A-Vatu Bhrooyugman Girishah Patu Karnau Patu Maheshvarah Nasikan Me Mahadev Oshthau Patu Vrishadhvajah Jihvan Me Dakshinamoortirdantanme Girisho-A-Vatu Mrituyngjayo Mukhan Patu Kanthan Me Nagabhooshannah Pinaki Matkarau Patu Trishooli Hridayan Mam Pangchavaktrah Stanau Patu Udaran Jagadishvarah Nabhin Patu Viroopakshah Parshvau Me Parvatipatih Katadvayan Girishau Me Prishthan Me Pramathadhipah Guhyan Maheshvarah Patu Mamoroo Patu Bhairavah Januni Me Jagaddarta Jangghe Me Jagadambika Padau Me Satatan Patu Lokavandyah Sadashivah Girishah Patu Me Bharyan Bhavah Patu Sutanmam Mrityungjayo Mamayushyan Chittan Me Gannanayakah Sarvanggan Me Sada Patu Kalakalah Sadashivah Etatte Kavachan Punyan Devatanan ch Durlabham Mritasangjivanan Namna Mahadeven Keertitam Sahsravartanan Chasy Purashcharannamiritam Yah Pathechchhrinuyannityan Shravayetsu Samahitah Sakalamrityun Nirjity Sadayushyan Samashnute Hasten Va Yada Sprishtva Mritan Sangjivayatyasau Aadhayovyadhyastasy N Bhavanti Kadachan Kalamriyumapi Praptamasau Jayati Sarvada Animadigunaishvaryan Labhate Manavottamah Yuddarambhe Pathitvedamashtavishativarakan Yuddamadhye Sthitah Shatruh Sadyah Sarvairn Drishyate N Brahmadini Chastrani Kshayan Kurvanti Tasy Vai Vijayan Labhate Devayuddamadhye-A-Pi Sarvada Pratarootthay Satatan Yah Pathetkavachan Shubhan Akshayyan Labhate Saukhyamih Loke Paratr Ch Sarvavyadhivinirmriktah Sarvarogavivarjitah Ajaramarano Bhootva Sada Shodashavarshikah Vicharavyakhilan Lokan Prapy Bhoganshch Durlabhan Tasmadidan Mahagopyan Kavacham Samudahritam Mritasangjivanan Namna Devatairapi Durlabham Om Ganga Taranga Ramaniya Jata Kalapam
Gauri Nirantara Vibhusita Vama Bhagam Narayana Priyamananga Madapaharam
Varanasi Purapatim Bhaja Vishvanadham Vachamagocharamaneka Guna Svarupam
Vagisa Visnu Sura Sevita Pada Pidam Vamena Vigraha Varena Kalatravantam
Varanasi Purapatim Bhaja Vishvanadham Bhutadipam Bhujaga Bhusana Bhusitangam
Vyaghranjinam Baradharam, Jatilam, Trinetram Pasankusabhaya Varaprada Sulapanim
Varanasi Purapatim Bhaja Visvanadham Sitamsu Sobhita Kirita Virajamanam
Baleksanatala Visosita Pancabanam Nagadhipa Rachita Basura Karna Puram
Varanasi Purapatim Bhaja Visvanadham Pancananam Durita Matta Matangajanam
Vagantakam Dhanuja Pungava Pannaganam Davanalam Marana Soka Jaratavinam
Varanasi Purapatim Bhaja Vishvanatham Tejomayam Saguna Nirgunamadvitiyam
Ananda Kandamaparajita Maprameyam Nagatmakam Sakala Niskalamatma Rupam
Varanasi Purapatim Bhaja Visvanadham Ragadhi Dosa Rahitam Svajananuragam
Vairagya Santi Nilayam Girija Sahayam Madhurya Dhairya Subhagam Garalabhiramam
Varanasi Purapatim Bhaja Visvanadham Asam Vihaya Parihrtya Parasya Ninda
Pape Rathim Cha Sunivarya Manassamadhau Adhaya Hritkamala Madhya Gatam Paresam
Varanasi Purapatim Bhaja Visvanadham Varanasi Purapatim Bhaja Visvanadham Brahmamurari Surarchita Lingam
Nirmalabhasita Sobhita Lingam Janmaja Duhkha Vinasaka Lingam
Tat-Pranamami Sadasiva Lingam Devamuni Pravararchita Lingam
Kamadahana Karunakara Lingam Ravana Darpa Vinasana Lingam
Tat-Pranamami Sadasiva Lingam Shiv Shiv Shiv Shivay Namah Om
Har Har Har Haray Namah Om Sarva Sugandha Sulepita Lingam
Buddhi Vivardhana Karana Lingam Siddha Surasura Vandita Lingam
Tat-Pranamami Sadasiva Lingam Kanaka Mahamani Bhusita Lingam
Phanipati Vestita Sobhita Lingam Daksa Suyanna Ninasana Lingam
Tat-Pranamami Sadasiva Lingam Shiv Shiv Shiv Shivay Namah Om
Har Har Har Haray Namah Om Kunkuma Chandana Lepita Lingam
Pankaja Hara Susobhita Lingam Sanchita Papa Vinasana Lingam
Tat-Pranamami Sadasiva Lingam Devaganarchita Sevita Lingam
Bhavai-Rbhaktibhireva Cha Lingam Dinakara Koti Prabhakara Lingam
Tat-Pranamami Sadasiva Lingam Shiv Shiv Shiv Shivay Namah Om
Har Har Har Haray Namah Om Astadaḷoparivestita Lingam
Sarvasamudbhava Karana Lingam Astadaridra Vinasana Lingam
Tat-Pranamami Sadasiva Lingam Suraguru Suravara Pujita Lingam
Suravana Puspa Sadarcita Lingam Paratparam Paramatmaka Lingam
Tat-Pranamami Sadasiva Lingam Shiv Shiv Shiv Shivay Namah Om
Har Har Har Haray Namah Om

13 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *