navkar mantra with tirthankar name

navkar mantra with tirthankar name


NAVAKAR MANTRA WITH TWENTY FOUR TIRTHANKAR rishbhdev nu mandir bole om namo arihantanam
ajitnath nu keshar bole om namo sidhanam sambhavnath na sikharo bole om namo aayariyanam
abhinandan ne haiye dyavo om namo uvajayanam sumatinath ni dhaja oo bole namo loae sav
sahunam padama prabhu ni puja bole aeso panch namo
karo suparswanath na bhakto bole sav pav pana sano
chandra prabhu ni sidio bole mangala lanch savesi suvidhi nath no pakshal bole padhamang havai mangalam padhamang havai mangalam padhamang havai mangalam sitalnath ni sitalta bole om namo arihantanam sreyansnath na bhakato bole om namo sidhanam vasupujya ni aarati bole om namo aayariyanam vimalnath nu toran bole om namo uvajayanam anatnath ni kirati bole namo loae sav sahunam dharmanath ni bhakti bole aeso panch namo karo santinath ni santi bole sav pav pana sano
kunthunath nu kesar bole mangala lanch savesi arnath nu antar bole padhamang havai mangalam padhamang havai mangalam padhamang havai mangalam malinath ni mamata bole om namo arihantanam munisuvrat ni mahima bole om namo sidhanam naminath nu navan bole om namo aayariyanam neminath ni jivadaya bole om namo uvajayanam parswanath na puspo bole namo loae sav sahunam mahavir nu sasan bole aeso panch namo karo jainam jayati sasan sav pav pana sano ahinsa paramo dharma bole mangala lanch savesi jiyo or jinedo sikhaya padhamang havai mangalam padhamang havai mangalam padhamang havai mangalam

16 comments

 1. 🙏🙏 jai mahaveera 🙏🙏 (💞💞 jain dharm ke jai 💞💞 ) vv vv vv vv vv vv vv vv vv vv vv vv vv Niccc video 🍸🌹🌹🍸🌹🌹🍸
  🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
  🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
  🍸🌹🌹🌹🌹🌹🍸
  🍸🍸🌹🌹🌹🍸🍸
  🍸🍸🍸🌹🍸🍸🍸
  🍸🍸🍸🌹🍸🍸🍸
  🍸🎁😊❤☺🎁🍸

 2. Jai Jinendra
  Jay ho Jainism ki 💖💖💖💖
  Asi hi video's banate rehna aur Jain dharam ki mahanta puri duniya me cha jay 🙏🙏🙏

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *